Kmetija Janhar, Hraše 46, Smlednik | 031 423 036
| info@kmetija-janhar.si

Kmetija Janhar, Hra分e 46, 1216 Smlednik, Slovenija

031 423 036 | info@kmetija-janhar.si |

Vzrejni pregled konj lipicanske pasme

Objavljeno: 26. Okt 2021


V septembru je potekal vzrejni pregled konj lipicanske pasme. Letos smo peljali našega žrebička. Rojen je bil 1. aprila, danes pa je že tako velik, kot je na sliki. Noro kako hitro rastejo, kajne?


Pluto Strana  
Pluto z mamo, star 1 mesec                                                                 Pluto z mamo, star 6 mesecev 

Za člani Združenja rejcev lipicanca Slovenije je intenzivna jesen. Po več kot uspešnih rezultatih na LIFovem šampionatu se je konec meseca septembra odvila še vzrejna razstava in vzrejni pregled. Ne na tradicionalni lokaciji v Lipici, pač pa v Centru konjeniške športa Celje se je zbralo skoraj trideset žrebet s svojimi mamami, ki so bili v Celju registrirani in ocenjeni. Ocenjevalna komisija je bila široko sestavljena ter je imela tudi člana iz tujine, v sestavi Klemen Turk kot strokovni vodja, Peter Slavič kot predstavnik Kobilarne Lipica, Nataša Gorišek kot predstavnica Veterinarske fakultete, Damir Jakšić kot predstavnik Državne ergele Đakovo in Lipik ter predstavniki rejcev: za žrebeta Matjaž Hebš in Barbara Turk, za kobile in žrebca pa Milojko Strajnar in Primož Tanko. Žrebeta so bila ocenjena ločeno po spolu. Sledilo je še ocenjevanje kobil za sprejem v rodovnik, kjer se je predstavilo kar 14 kobil, kar je najvišje število kobil za sprejem v rodovnik v zadnjih letih. Skupaj je bilo v plemensko čredo sprejetih 11 kobil, ki so z dobrimi ocenami tudi dober obet za nadaljnjo kvalitetno rejo. V mescu oktobru pa so bila pregledana in označena še žrebeta večjih rejcev in žrebeta ki niso bila ocenjena v Celju. V Kobilarni Hosta so ocenili 10 žrebet ter v Prešnici pri Jani Jašović Memon, kjer so ravno tako ocenili 10 žrebet. Strokovni vodja Klemen Turk je ob predstavitvi najboljših žival je povzel bistvene značilnosti ocenjevanja, in sicer da v zadnjih letih število žrebet nekoliko raste, še bolj razveseljiv pa je podatek, da je vsako leto nekoliko več kobil, ki pridejo na oceno za sprejem v rodovnik, te kobila pa so sorazmerno dobre kvalitete. Ob podelitvi lent in rozet za najboljše konje se je predsednik Aleksander Ozmec zahvalil sponzorjem, ki so prispevali praktične nagrade za najboljše konje (Emona, Agrocenter Štern, Clair,) in finančna sredstva za izvedbo ocenjevana in vzrejne razstave (Pišek - Vitli Krpan ter MKGP in Občina Sežana). Celoten dogodek je bil s pomočjo Sibil Slejko v živo prenašan na spletno stran ClipMyHorse.com, ki omogoča vpogled v slovensko rejo tudi ljubiteljem konj ki so bolj oddaljeni, a jih zanimajo lipicanci, posnetki pa so še vedno na ogled.

Zapisal: Primož Tanko

las za mesto in vas